Ondersteun stichting

Sponsor/donateur ben je vanaf € 300,- per jaar.  Als sponsor/donateur maak je gebruik van de mogelijkheden van de Geefwet. Ook gelden voor de sponsor de volgende voordelen: 
– Vrije toegang tot het museum voor twee personen 
– Uitnodigingen om openingen, speciale avonden en evenementen bij te wonen 
– Naamsvermelding 

Fiscaal voordeel Geefwet

Sinds 1 januari 2012 biedt de nieuwe Geefwet extra fiscaal voordeel voor particulieren en bedrijven die culturele instellingen meerjarig willen ondersteunen. Een sponsor ondersteunt het museum met een jaarlijks bedrag en de fiscus neemt daarvan meer dan de helft voor zijn rekening!

Giften aan culturele instellingen

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag  namelijk  1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000,- van de aan culturele instellingen gedane giften. 

Het resultaat is dat iedereen die € 100 geeft aan een culturele instelling, € 125,- in aftrek kan brengen. Bovendien geldt er een maximum van € 1.250,-. Dit fiscale voordeel blijft beperkt tot schenkingen van maximaal € 5.000,-

stichting National Gallery Color House is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.