Bestuur

Het bestuur van de Stichting National Gallery Color House bestaat uit de volgende personen:

 • De heer A.L.L.M. Asselbergs (voorzitter)
 • De heer H. van den Broek (secretaris)
 • De heer E.H. Westra (penningmeester)
 • De heer P. van den Berg

Aan de leden van het bestuur wordt geen vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en geen vacatiegeld uitgekeerd.

Nevenfuncties bestuursleden
 • De heer A.L.L.M. Asselbergs
  • Directeur Advies Ruimte en Cultuur Amersfoort
  • Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Hilversum
  • Voorzitter Kwaliteitsteam De Krijgsman Muiden
  • Voorzitter Stichting Peter Gerritsz Orgel
  • Voorzitter Stichting Open Oog, Amersfoort
  • Voorzitter Raad van Toezicht Rietveld Paviljoen, VenetiĆ« (Italie)
  • Voorzitter Stichting Purmer-Meer
  • Voorzitter Vereniging Geheugen van Zeist
  • Lid Rijkscommissie Herbestemming Monumenten
  • Beschermheer Stichting Wegh der Weegen
 • De heer H. van den Broek
  • Directeur Brout Inter B.V., (Nederland)
  • Bestuurder Old Vastgoed NV (Belgie)
  • Bestuurder Oldhim NV (Belgie)
  • Vice-voorzitter/penningmeester Stichting Open Oog, Amersfoort
  • Penningmeester Vereniging Geheugen van Zeist, Zeist
  • Voorzitter Stichting Wegh der Weegen, Amersfoort
  • Voorzitter VvE Halewijn, Zeist
 • De heer E.H. Westra
 • De heer P. van den Berg