De Stichting

De Stichting heeft als doel:
  • Het kennismaken, ontdekken, bevorderen, steunen en/of ontwikkelen van activiteiten gericht op hoogwaardige realistische kunst.
  • het beheren van de verkregen – en in langdurige bruikleen gegeven kunstwerken van kunstschilder mevrouw Hui (Juane) Xue voor toekomstige generaties en het blijvend onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek;
  • het beheren van hoogwaardige realistische kunst voor toekomstige generaties en een breed publiek te laten kennismaken met hoogwaardige realistische kunst;
De Stichting tracht dit te bereiken door in museum Nattional Gallery Color House 4 kernwaarden na te streven
  1. Collectie waarde; Door samenhang in thematiek en tijdsbeeld ontstaat een bevattelijk overzicht van Realisme in de hedendaagse kunst waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de diversiteit van techniektoepassingen.
  2. Educatieve waarde; Door toonzetting en voorbeeldwerking wordt het Realisme in de kunst in een kunstkader geplaatst waarbij realiteit en illusie met elkaar verbonden worden. Elke kunstenaar heeft zijn/haar eigen zeggingskracht, beeldtaal en handschrift. Het leren lezen en beleven daarvan is uitgangspunt.
  3. Economische waarde; In de ‘Collectie Nederland’ levert de thematische aandacht voor de vele vormen van realistische kunst talloze kansen voor museale programmering en publieke attractie.
  4. Verbindende waarde; Het museum kan als een attractief ankerpunt een verbindende rol spelen tussen het cultuuraanbod in het zuidoostelijk stadsdeel (met name Beekdalpark), in Amersfoort, Regio Eemland en daarbuiten.
De Stichting en National Gallery Color House is gevestigd te Amersfoort